Subsidieregeling Blij in Beesel

Geldend van 01-11-2018 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Beesel
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Subsidieregeling Blij in Beesel
Citeertitel Subsidieregeling Blij in Beesel
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp financiën en economie, algemeen
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/XHTMLoutput/Actueel/Beesel/CVDR612950.html

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt de Uitvoeringsregeling sociale verrijking gemeente Beesel.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-11-2018 nieuwe regeling

22-10-2018

Gemeenteblad 2018, 229184

Onbekend.