Subsidieregeling energiebesparende maatregelen woningen gemeente Beesel 2020

Geldend van 23-07-2020 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Beesel
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Subsidieregeling energiebesparende maatregelen woningen gemeente Beesel 2020
Citeertitel Subsidieregeling energiebesparende maatregelen woningen Gemeente Beesel 2020
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp milieu, financiën en economie
Eigen onderwerp
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Beesel/CVDR612950/CVDR612950_1.html

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

23-07-2020 nieuwe regeling

29-06-2020

gmb-2020-186286

Onbekend.