Regeling vervallen per 16-06-2023

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Lingewaard houdende regels omtrent subsidie nationale volksfeesten en dodenherdenking (Subsidieregeling Nationale Volksfeesten en Dodenherdenking gemeente Lingewaard 2020)

Geldend van 15-07-2020 t/m 15-06-2023

Algemeen

Overheidsorganisatie Lingewaard
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Lingewaard houdende regels omtrent subsidie nationale volksfeesten en dodenherdenking (Subsidieregeling Nationale Volksfeesten en Dodenherdenking gemeente Lingewaard 2020)
Citeertitel Subsidieregeling Nationale Volksfeesten en Dodenherdenking gemeente Lingewaard 2020
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp financiën en economie
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. artikel 4:23, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht
  2. https://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Lingewaard/639865/CVDR639865_1.html

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt de beleidsregel volksfeesten.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

15-07-2020 16-06-2023 nieuwe regeling

30-06-2020

gmb-2020-176696

140528