Regeling vervallen per 07-07-2023

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Heerhugowaard houdende regels omtrent de subsidiëring van kunst en cultuur (Subsidieregeling Kunst en Cultuur 2020)

Geldend van 10-04-2021 t/m 06-07-2023

Algemeen

Overheidsorganisatie Heerhugowaard
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Heerhugowaard houdende regels omtrent de subsidiëring van kunst en cultuur (Subsidieregeling Kunst en Cultuur 2020)
Citeertitel Subsidieregeling Kunst en Cultuur 2020
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp financiën en economie, algemeen
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

https://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Heerhugowaard/405949/CVDR405949_2.html

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Bij besluit van het college van burgemeester en wethouders, bekendgemaakt in Gemeenteblad 2017, 71666, is besloten om de horizonbepalingen van de subsidieregeling te verlengen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

10-04-2021 07-07-2023 artikel 13

23-03-2021

gmb-2021-102527

BW21-0110
10-07-2020 10-04-2021 nieuwe regeling

30-06-2020

gmb-2020-175569

Bij20-508