Besluit van het algemeen bestuur van de gemeenschappelijke regeling Recreatieschap Spaarnwoude houdende regels omtrent raamovereenkomst uitvoeren werkzaamheden RNH

Geldend van 18-12-2013 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Recreatieschap Spaarnwoude
Organisatietype RegionaalSamenwerkingsorgaan
Officiƫle naam regeling Besluit van het algemeen bestuur van de gemeenschappelijke regeling Recreatieschap Spaarnwoude houdende regels omtrent raamovereenkomst uitvoeren werkzaamheden RNH
Citeertitel Raamovereenkomst uitvoering werkzaamheden
Vastgesteld door algemeen bestuur
Onderwerp bestuur en recht
Eigen onderwerp
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

De datum inwerkingtreding van deze regeling kan niet worden achterhaald en is bij benadering ingevuld.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

18-12-2013 nieuwe regeling

11-12-2013

www.spaarnwoude.nl

2013/03b.