Regeling vervallen per 01-01-2021

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Rotterdam houdende regels omtrent subsidie voor een digitaal participatieplatform (Subsidieregeling digitaal participatieplatform Hoek van Holland, Pernis en Rozenburg)

Geldend van 12-09-2020 t/m 31-12-2020

Algemeen

Overheidsorganisatie Rotterdam
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Rotterdam houdende regels omtrent subsidie voor een digitaal participatieplatform (Subsidieregeling digitaal participatieplatform Hoek van Holland, Pernis en Rozenburg)
Citeertitel Subsidieregeling digitaal participatieplatform Hoek van Holland, Pernis en Rozenburg
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp financiën en economie
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

https://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/historie/Rotterdam/306362/306362_6.html

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervalt op 1 januari 2021.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

12-09-2020 01-01-2021 artikel 11, 12

01-09-2020

gmb-2020-230250

Gemeenteblad 2020, nummer 161
15-07-2020 12-09-2020 nieuwe regeling

23-06-2020

gmb-2020-175047

Gemeenteblad 2020, nummer 119