Regeling vervallen per 01-01-2022

Algemene plaatselijke verordening 2020

Geldend van 11-02-2021 t/m 31-12-2021

Algemeen

Overheidsorganisatie Buren
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Algemene plaatselijke verordening 2020
Citeertitel Algemene plaatselijke verordening gemeente Buren 2020
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp openbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. artikel 147 van de Gemeentewet
  2. Drank- en Horecawet
  3. Activiteitenbesluit milieubeheer

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

11-02-2021 01-01-2022 wijziging

26-02-2021

gmb-2021-33439

Z.025267
11-07-2020 11-02-2021 nieuwe regeling

23-06-2020

gmb-2020-168521

Z.012958