Regeling vervallen per 01-01-2024

Verordening Verblijfsrecreatie voor de gemeente Lochem

Geldend van 02-07-2020 t/m 31-12-2023 met terugwerkende kracht vanaf 01-07-2020

Algemeen

Overheidsorganisatie Lochem
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Verordening Verblijfsrecreatie voor de gemeente Lochem
Citeertitel Verordening Verblijfsrecreatie voor de gemeente Lochem
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp algemeen
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 149 van de Gemeentewet

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

02-07-2020 01-07-2020 01-01-2024 Nieuwe regeling

29-06-2020

gmb-2020-155235

Onbekend.