Beleidsregel van het dagelijks bestuur van de Vervoerregio Amsterdam houdende regels omtrent de Beleidsregels inzake medische en psychologische keuringen, voor werknemers die een veiligheidsfunctie uitoefenen, op grond van de Wet lokaal spoor (Beleidsregels keuringen Wet lokaal spoor Vervoerregio Amsterdam 2020)

Geldend van 18-06-2020 t/m heden met terugwerkende kracht vanaf 01-03-2020

Algemeen

Overheidsorganisatie Vervoerregio Amsterdam
Organisatietype RegionaalSamenwerkingsorgaan
Officiƫle naam regeling Beleidsregel van het dagelijks bestuur van de Vervoerregio Amsterdam houdende regels omtrent de Beleidsregels inzake medische en psychologische keuringen, voor werknemers die een veiligheidsfunctie uitoefenen, op grond van de Wet lokaal spoor (Beleidsregels keuringen Wet lokaal spoor Vervoerregio Amsterdam 2020)
Citeertitel Beleidsregels keuringen Wet lokaal spoor Vervoerregio Amsterdam 2020
Vastgesteld door dagelijks bestuur
Onderwerp bestuur en recht
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. artikel 36 van de Wet lokaal spoor
  2. artikel 37 van de Wet lokaal spoor
  3. artikel 11 van het Besluit lokaal spoor
  4. artikel 11, eerste lid, van de Regeling lokaal spoor
  5. artikel 11, derde lid, van de Regeling lokaal spoor

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

18-06-2020 01-03-2020 nieuwe regeling

13-02-2020

bgr-2020-636

BBV/2019/8279