Verordening Vertrouwenscommissie klankbordgesprekken en herbenoeming burgemeester 2020

Geldend van 11-06-2020 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Beesel
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Verordening Vertrouwenscommissie klankbordgesprekken en herbenoeming burgemeester 2020
Citeertitel Verordening vertrouwenscommissie klankbordgesprekken en herbenoeming burgemeester.
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp bestuur en recht
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 61a van de Gemeentewet

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

11-06-2020 nieuwe regeling

02-06-2020

gmb-2020-143663

Onbekend.