Regeling vervallen per 26-05-2022

Instellingsbesluit van de gemeenteraad en het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Brunssum, Onderbanken en Landgraaf houdende regels omtrent de gemeenschappelijke regeling ISD BOL

Geldend van 08-07-2021 t/m 25-05-2022

Algemeen

Overheidsorganisatie Brunssum
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Instellingsbesluit van de gemeenteraad en het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Brunssum, Onderbanken en Landgraaf houdende regels omtrent de gemeenschappelijke regeling ISD BOL
Citeertitel Gemeenschappelijke regeling van ISD BOL
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp bestuur en recht
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Wet gemeenschappelijke regelingen

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Het historisch overzicht van deze regeling is niet compleet.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

08-07-2021 26-05-2022 artikel 10, 27

08-06-2021

gmb-2021-216087

1079239
28-05-2020 08-07-2021 hoofdstuk 10, artikel 6, 10, 14, 18, 27, 27a

03-03-2020

stcrt-2020-28878

Onbekend.
01-01-2016 28-05-2020 art. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33

02-12-2015

stcrt-2020-28570

Onbekend.