Regeling vervallen per 01-01-2024

Algemene plaatselijke verordening Hillegom

Geldend van 16-02-2022 t/m 31-12-2023

Algemeen

Overheidsorganisatie Hillegom
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Algemene plaatselijke verordening Hillegom
Citeertitel Algemene Plaatselijke Verordening Hillegom
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp bestuur en recht, openbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. artikel 149 van de Gemeentewet
 2. artikel 149a van de Gemeentewet
 3. artikel 151a van de Gemeentewet
 4. artikel 151b van de Gemeentewet
 5. artikel 151c van de Gemeentewet
 6. artikel 151d van de Gemeentewet
 7. artikel 154 van de Gemeentewet
 8. artikel 154a van de Gemeentewet
 9. artikel 3 van de Wet openbare manifestaties
 10. artikel 4 van de Wet openbare manifestaties
 11. artikel 5.13 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
 12. artikel 2.18, eerste lid, van het Activiteitenbesluit milieubeheer
 13. artikel 2.18, vijfde lid, van het Activiteitenbesluit milieubeheer
 14. artikel 2.21 van het Activiteitenbesluit milieubeheer
 15. artikel 3.148, tweede lid, van het Activiteitenbesluit milieubeheer
 16. artikel 30c, tweede lid, van de Wet op de kansspelen
 17. artikel 3 van de Winkeltijdenwet
 18. artikel 64, tweede lid, van de Wet veiligheidsregio’s
 19. artikel 2a van de Wegenverkeerswet 1994
 20. artikel 147 van de Gemeentewet
 21. artikel 4 van de Drank- en Horecawet
 22. artikel 25a van de Alcoholwet
 23. artikel 25b van de Alcoholwet
 24. artikel 25c van de Drank- en Horecawet
 25. artikel 25d van de Alcoholwet

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

16-02-2022 01-01-2024 Artt. 1:2, 2:1, 2:10, 2:12, 2:24, 2:25, 2:27 t/m 2:29, 2:31, 2:37, 2:39 t/m 2:41, 2:47 t/m 2:48a, 2:50a, 2:59, 2:64, 2:68, 2:70, 2:72, 2:73a, 2:79, 3:5, 4:1 t/m 4:3, 4:6, 4:13, 5:6, 5:13, 5:14, 5:17, 5:20, 5:22 t/m 5:26, 5:28, 5:30, 5:30A, 5:32, 5:34 en toelichting

27-01-2022

gmb-2022-51996

Z-21-217540
23-12-2020 16-02-2022 Artikel 2:73a

10-12-2020

gmb-2020-340702

Z-20-158850
03-11-2020 23-12-2020 artt. 2:47 en 2:74a

15-10-2020

gmb-2020-283131

Z-20-152030
24-07-2020 03-11-2020 Artikel 5:30 A

09-07-2020

gmb-2020-189671

Z-20-137570
22-05-2020 24-07-2020 Nieuwe regeling

16-04-2020

gmb-2020-122262

Z-19-099896