Uitwerkingsbesluit Parkeerverordening Hengelo 2020

Geldend van 01-05-2020 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Hengelo
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Uitwerkingsbesluit Parkeerverordening Hengelo 2020
Citeertitel Parkeerverordening 2020 - Uitwerkingsbesluit
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp ruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerp Parkeerverordening 2020 - Uitwerkinmgsbesluit
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

N.v.t.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-05-2020 nieuwe regeling

17-03-2020

gmb-2020-119741

Onbekend.