Nadere subsidieregels Sociale Agenda Limburg 2020-2023

Geldend van 08-02-2022 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Limburg
Organisatietype Provincie
Officiële naam regeling Nadere subsidieregels Sociale Agenda Limburg 2020-2023
Citeertitel Nadere subsidieregels Sociale Agenda Limburg 2020-2023
Vastgesteld door gedeputeerde staten
Onderwerp financiën en economie
Eigen onderwerp -
Externe bijlagen -

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. Provinciewet
  2. https://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Limburg/600894/CVDR600894_2.html

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen
Let op
Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies. Sluiten

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

08-02-2022 artikel 1, 5

18-01-2022

prb-2022-1075

Onbekend.
24-04-2021 08-02-2022 Artt. 1, 5, 5a, 5b, 6, 8 en 9

30-03-2021

prb-2021-3124

PB 028-2021
22-04-2020 24-04-2021 Nieuwe regeling

07-04-2020

prb-2020-2405

PB 028-2020