Verordening Startersleningen Provincie Limburg

Geldend van 24-11-2023 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Limburg
Organisatietype Provincie
Officiële naam regeling Verordening Startersleningen Provincie Limburg
Citeertitel Verordening Startersleningen Provincie Limburg
Vastgesteld door provinciale staten
Onderwerp financiën en economie
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. artikel 105, eerste lid, van de Provinciewet
  2. artikel 143, eerste lid, van de Provinciewet
  3. artikel 152 van de Provinciewet
  4. Algemene wet bestuursrecht
  5. Provinciewet

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervalt met ingang van 1 januari 2028.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

24-11-2023 artikel 4, 13, 16

03-11-2023

prb-2023-13763

Onbekend.
10-05-2022 24-11-2023 artikel 9, 10

26-04-2022

prb-2022-5405

DOS-00028123
20-04-2021 10-05-2022 Art 9 en 10

09-04-2021

prb-2021-2960

PB 029-2021
16-04-2020 20-04-2021 Nieuwe regeling

03-04-2020

prb-2020-2257

PB 024-2020