Beleidsregel declaratieregeling maatschappelijke participatie voor minima gemeente Montfoort 2020

Geldend van 01-01-2020 t/m heden met terugwerkende kracht vanaf 01-01-2020

Algemeen

Overheidsorganisatie Montfoort
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Beleidsregel declaratieregeling maatschappelijke participatie voor minima gemeente Montfoort 2020
Citeertitel Beleidsregel declaratieregeling maatschappelijke participatie voor minima gemeente Montfoort 2020
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp algemeen
Eigen onderwerp Beleidsregel declaratieregeling maatschappelijke participatie voor minima gemeente Montfoort 2020
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2020 01-01-2020 Beleidsregel declaratieregeling maatschappelijke participatie voor minima gemeente Montfoort 2020

31-03-2020

gmb-2020-95078

804607