Beleidsregels Besluit bijstandverlening zelfstandigen WIL 2020

Geldend van 11-04-2020 t/m heden met terugwerkende kracht vanaf 01-01-2020

Algemeen

Overheidsorganisatie Werk en Inkomen Lekstroom
Organisatietype RegionaalSamenwerkingsorgaan
Officiƫle naam regeling Beleidsregels Besluit bijstandverlening zelfstandigen WIL 2020
Citeertitel Beleidsregels Besluit bijstandverlening zelfstandigen WIL 2020
Vastgesteld door dagelijks bestuur
Onderwerp maatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp beleidsregels, zelfstandig, Bbz 2004
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. Algemene wet bestuursrecht
  2. Participatiewet
  3. Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

11-04-2020 01-01-2020 Nieuwe regeling

09-04-2020

bgr-2020-372

Onbekend.