Besluit van de ambtenaar belast met de heffing van de gemeenschappelijke regeling Regionale Belasting Groep houdende regels omtrent de bepaling van de hoeveelheid van ingenomen water (Besluit bepaling hoeveelheid ingenomen water)

Geldend van 14-03-2020 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Regionale Belasting Groep
Organisatietype RegionaalSamenwerkingsorgaan
Officiƫle naam regeling Besluit van de ambtenaar belast met de heffing van de gemeenschappelijke regeling Regionale Belasting Groep houdende regels omtrent de bepaling van de hoeveelheid van ingenomen water (Besluit bepaling hoeveelheid ingenomen water)
Citeertitel Besluit bepaling hoeveelheid ingenomen water
Vastgesteld door gemandateerde functionaris
Onderwerp bestuur en recht
Eigen onderwerp -
Externe bijlagen -

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. https://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Hoogheemraadschap%20van%20Delfland/617602/CVDR617602_1.html
  2. https://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/XHTMLoutput/Historie/Hoogheemraadschap%20van%20Delfland/633633/CVDR633633_1.html
  3. https://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Hoogheemraadschap%20van%20Schieland%20en%20de%20Krimpenerwaard/CVDR630306/CVDR630306_1.html
  4. https://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Hoogheemraadschap%20van%20Schieland%20en%20de%20Krimpenerwaard/CVDR630269/CVDR630269_1.html

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen
Let op
Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies. Sluiten

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

14-03-2020 nieuwe regeling

20-02-2020

bgr-2020-233

Onbekend.