Wegsleepregeling Gooise Meren 2018

Geldend van 04-03-2020 t/m heden met terugwerkende kracht vanaf 04-02-2020

Algemeen

Overheidsorganisatie Gooise Meren
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Wegsleepregeling Gooise Meren 2018
Citeertitel Wegsleepverordening Gooise Meren 2018
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp openbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp Handhaving
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. artikel 125 van de Gemeentewet
  2. artikel 170 van de Wegenverkeerswet 1994
  3. artikel 173 van de Wegenverkeerswet 1994

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

04-03-2020 04-02-2020 Actualisatie tarieven per 1 januari 2020

14-02-2018

gmb-2020-57561

Onbekend.