Verordening doelgroepen sociale koopwoningen Zaanstad 2019

Geldend van 21-07-2022 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Zaanstad
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Verordening doelgroepen sociale koopwoningen Zaanstad 2019
Citeertitel Doelgroepenverordening sociale koopwoningen
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp volkshuisvesting en woningbouw
Eigen onderwerp -
Externe bijlagen -

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. artikel 149 van de Gemeentewet
  2. § 3.1 van het Besluit ruimtelijke ordening
  3. artikel 3.1 van de Invoeringswet Wet ruimtelijke ordening

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Artikel 3 lid 4 (Categorie IV) is een tijdelijke categorie en vervalt per 1-1-2025

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen
Let op
Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies. Sluiten

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

21-07-2022 Gewijzigde regeling

14-07-2022

gmb-2022-330325

2022/13094
29-02-2020 21-07-2022 Nieuwe regeling

30-01-2020

gmb-2020-54407

2019/25613