Verordening doelgroepen sociale koopwoningen Zaanstad 2019

Geldend van 01-09-2023 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Zaanstad
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Verordening doelgroepen sociale koopwoningen Zaanstad 2019
Citeertitel Doelgroepenverordening sociale koopwoningen
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp volkshuisvesting en woningbouw
Eigen onderwerp
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. artikel 149 van de Gemeentewet
  2. § 3.1 van het Besluit ruimtelijke ordening
  3. artikel 3.1 van de Invoeringswet Wet ruimtelijke ordening

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-09-2023 Gewijzigde regeling

20-07-2023

gmb-2023-377369

z7539501 / d105
21-07-2022 01-09-2023 Gewijzigde regeling

14-07-2022

gmb-2022-330325

2022/13094
29-02-2020 21-07-2022 Nieuwe regeling

30-01-2020

gmb-2020-54407

2019/25613