Verordening Duurzaamheidslening Noordwijk 2020

Geldend van 30-12-2023 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Noordwijk
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Verordening Duurzaamheidslening Noordwijk 2020
Citeertitel Verordening Duurzaamheidslening Noordwijk 2020
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp financiën en economie
Eigen onderwerp
Indeling regeling Verordening
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. artikel 147 van de Gemeentewet
  2. artikel 149 van de Gemeentewet

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

30-12-2023 artikel 4

19-12-2023

gmb-2023-567835

Onbekend.
03-03-2020 30-12-2023 nieuwe regeling

18-02-2020

gmb-2020-53464

Onbekend.