Instellingsbesluit van de colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten Oostzaan en Wormerland houdende regels omtrent vorming van een openbaar lichaam genaamd “OVER-gemeenten”(Gemeenschappelijke regeling OVER-gemeenten)

Geldend van 03-03-2020 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Wormerland
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Instellingsbesluit van de colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten Oostzaan en Wormerland houdende regels omtrent vorming van een openbaar lichaam genaamd “OVER-gemeenten”(Gemeenschappelijke regeling OVER-gemeenten)
Citeertitel Gemeenschappelijke regeling 'OVER-gemeenten'
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp bestuur en recht
Eigen onderwerp -
Externe bijlagen -

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Wet gemeenschappelijke regelingen

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Het historisch overzicht is niet compleet. Op 4 maart 2010 is een wijziging in werking getreden. Deze wijziging is bekendgemaakt in de Zaankanter, 3 maart 2010. Deze regeling is vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Oostzaan en de gemeente Wormerland.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen
Let op
Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies. Sluiten

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

03-03-2020 artikel 18

19-11-2019

stcrt-2020-12911

Onbekend.
01-01-2010 03-03-2020 nieuwe regeling

21-04-2009

Zaankanter, 7 oktober 2009

Onbekend.