Besluit van de raad van de gemeente Amstelveen tot vaststelling van de Verordening rechtspositie raadsleden en commissieleden Amstelveen 2020

Geldend van 18-02-2020 t/m heden met terugwerkende kracht vanaf 01-01-2020

Algemeen

Overheidsorganisatie Amstelveen
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Besluit van de raad van de gemeente Amstelveen tot vaststelling van de Verordening rechtspositie raadsleden en commissieleden Amstelveen 2020
Citeertitel Verordening rechtspositie raadsleden en commissieleden Amstelveen 2020
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp bestuur en recht
Eigen onderwerp
Externe bijlagen exb-2020-7825

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. artikel 95 van de Gemeentewet
 2. artikel 96 van de Gemeentewet
 3. artikel 97 van de Gemeentewet
 4. artikel 98 van de Gemeentewet
 5. artikel 99 van de Gemeentewet
 6. artikel 3.1.1, vijfde lid, van het Rechtspositiebesluit decentrale politieke ambtsdragers
 7. artikel 3.1.3, eerste lid, van het Rechtspositiebesluit decentrale politieke ambtsdragers
 8. artikel 3.1.4, eerste lid, van het Rechtspositiebesluit decentrale politieke ambtsdragers
 9. artikel 3.1.8, eerste lid, van het Rechtspositiebesluit decentrale politieke ambtsdragers
 10. artikel 3.1.9, eerste lid, van het Rechtspositiebesluit decentrale politieke ambtsdragers
 11. artikel 3.3.2 van het Rechtspositiebesluit decentrale politieke ambtsdragers
 12. artikel 3.3.3, tweede lid, van het Rechtspositiebesluit decentrale politieke ambtsdragers
 13. artikel 3.4.1, eerste lid, van het Rechtspositiebesluit decentrale politieke ambtsdragers
 14. artikel 3.4.2 van het Rechtspositiebesluit decentrale politieke ambtsdragers
 15. artikel 3.3.8 van het Rechtspositiebesluit decentrale politieke ambtsdragers

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt de Verordening rechtspositie raads- en burgerleden Amstelveen 2014

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

18-02-2020 01-01-2020 Nieuwe regeling

12-02-2020

gmb-2020-42186

Z20-001575