Beleidsregel van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Rotterdam houdende regels omtrent ambtshalve vermindering gemeentelijke belastingen (Beleidsregels ambtshalve vermindering gemeentelijke belastingen)

Geldend van 15-02-2020 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Rotterdam
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Beleidsregel van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Rotterdam houdende regels omtrent ambtshalve vermindering gemeentelijke belastingen (Beleidsregels ambtshalve vermindering gemeentelijke belastingen)
Citeertitel Beleidsregels ambtshalve vermindering gemeentelijke belastingen
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp financiën en economie
Eigen onderwerp
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. artikel 65 van de Algemene wet inzake rijksbelastingen
  2. artikel 231 van de Gemeentewet
  3. artikel 242 van de Gemeentewet
  4. artikel 244 van de Gemeentewet
  5. artikel 4:81 van de Algemene wet bestuursrecht

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt de Beleidsregels ambtshalve vermindering gemeentelijke belastingen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

15-02-2020 nieuwe regeling

04-02-2020

gmb-2020-39791

Gemeenteblad 2020, nummer 21