Beleidsregels invordering gemeentelijke belastingen Rotterdam

Geldend van 01-01-2023 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Rotterdam
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Beleidsregels invordering gemeentelijke belastingen Rotterdam
Citeertitel Beleidsregels invordering gemeentelijke belastingen Rotterdam
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp financiën en economie
Eigen onderwerp -
Externe bijlagen -

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. artikel 160, eerste lid, van de Gemeentewet
  2. Invorderingswet 1990
  3. Algemene wet bestuursrecht
  4. Verordening afvalstoffenheffing 2023
  5. Verordening belastingen op roerende woon- en bedrijfsruimten 2023
  6. Verordening liggeld voor woonschepen 2023
  7. Verordening onroerende-zaakbelastingen 2023
  8. Verordening rioolheffing 2023
  9. artikel 4:81 van de Algemene wet bestuursrecht

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt Beleidsregels invordering gemeentelijke belastingen Rotterdam 2017.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen
Let op
Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies. Sluiten

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2023 artikel 4

20-12-2022

gmb-2022-575764

2022, nummer 250
15-02-2020 01-01-2023 nieuwe regeling

04-02-2020

gmb-2020-39744

Gemeenteblad 2020, nummer 22