Besluit van Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland van 21 januari 2020, PZH-2019-701876762 (DOS-2019-0005794) tot vaststelling van de Subsidieregeling erfgoedlijnen Zuid-Holland 2020

Geldend van 09-11-2023 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Zuid-Holland
Organisatietype Provincie
Officiële naam regeling Besluit van Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland van 21 januari 2020, PZH-2019-701876762 (DOS-2019-0005794) tot vaststelling van de Subsidieregeling erfgoedlijnen Zuid-Holland 2020
Citeertitel Subsidieregeling erfgoedlijnen Zuid-Holland 2020
Vastgesteld door gedeputeerde staten
Onderwerp financiën en economie
Eigen onderwerp
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/XHTMLoutput/Historie/Zuid-Holland/298777/CVDR298777_2.html

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervalt op 31 december 2024.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

09-11-2023 artikel 1, 7, 13

31-10-2023

prb-2023-13076

PZH-2023-841626652
07-02-2020 09-11-2023 nieuwe regeling

21-01-2020

prb-2020-630

PZH-2019-701876762 (DOS-2019-0005794)