Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Nieuwegein houdende regels omtrent kinderopvang (Verordening Sociaal Medische Indicatie Kinderopvang Nieuwegein 2020)

Geldend van 07-02-2020 t/m heden met terugwerkende kracht vanaf 01-01-2020

Algemeen

Overheidsorganisatie Nieuwegein
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Nieuwegein houdende regels omtrent kinderopvang (Verordening Sociaal Medische Indicatie Kinderopvang Nieuwegein 2020)
Citeertitel Verordening Sociaal Medische Indicatie Kinderopvang Nieuwegein 2020
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp algemeen, financiën en economie
Eigen onderwerp -
Externe bijlagen -

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. artikel 149 van de Gemeentewet
  2. artikel 18a van de Participatiewet
  3. artikel 58 van de Participatiewet
  4. artikel 59 van de Participatiewet
  5. artikel 60 van de Participatiewet

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt de Verordening tegemoetkoming kosten kinderopvang WIL.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen
Let op
Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies. Sluiten

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

07-02-2020 01-01-2020 nieuwe regeling

23-01-2020

gmb-2020-28403

Onbekend.