Instellingsbesluit van de colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten Hillegom, Lisse en Teylingen houdende regels omtrent samenwerking middels ambtelijke krachtenbundeling (Gemeenschappelijke Regeling werkorganisatie HLTsamen)

Geldend van 28-01-2020 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Hillegom
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Instellingsbesluit van de colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten Hillegom, Lisse en Teylingen houdende regels omtrent samenwerking middels ambtelijke krachtenbundeling (Gemeenschappelijke Regeling werkorganisatie HLTsamen)
Citeertitel Gemeenschappelijke Regeling werkorganisatie HLTSamen
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp bestuur en recht
Eigen onderwerp
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. Wet gemeenschappelijke regelingen
  2. Gemeentewet

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

De wijziging (wijziging van artikel 13 in de Gemeenschappelijke Regeling werkorganisatie HLTsamen) treedt, al dan niet met terugwerkende kracht, in werking met ingang van 1 januari 2020.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

28-01-2020 titel, aanhef, artikel 1, 4, 10, 11, 12, 13, 16, 19, 29, hoofdstuk 4, toelichting

07-01-2020

stcrt-2020-5516

Z-19-092104
01-01-2017 28-01-2020 nieuwe regeling

14-04-2016

stcrt-2020-3727

16-06575