Verordening starterslening gemeente Stein 2020-2023

Geldend van 01-06-2022 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Stein
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Verordening starterslening gemeente Stein 2020-2023
Citeertitel Verordening starterslening gemeente Stein 2020-2023
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp bestuur en recht
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. artikel 147 van de Gemeentewet
  2. artikel 149 van de Gemeentewet

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-06-2022 Artikel 2 lid 1b

31-05-2022

gmb-2022-243445

0971193572
01-05-2021 01-06-2022 Artikel 2 lid 1b

06-04-2021

gmb-2021-128249

0971170090
01-01-2020 01-05-2021 redaktionele wijziging artikel 2 lid 1b

12-12-2019

gmb-2020-7037

Onbekend.