Regeling vervallen per 05-10-2022

Verordening naamgeving en adressering Gemeente Langedijk 2007

Geldend van 19-07-2007 t/m 04-10-2022

Algemeen

Overheidsorganisatie Langedijk
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Verordening naamgeving en adressering Gemeente Langedijk 2007
Citeertitel Verordening naamgeving en adressering Gemeente Langedijk 2007
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp volkshuisvesting en woningbouw
Eigen onderwerp Volkshuisvesting en woningbouw
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, art. 149

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Per 20-07-2022 zijn met de inwerkingtreding van Verordening fysieke leefomgeving Dijk en Waard 2022 (bekendgemaakt in Gemeenteblad 2022, 326963) de artikelen 4, 5 en 6 vervallen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

19-07-2007 05-10-2022 nieuwe regeling

19-06-2007

<a title=" 2007,222 Gemeenteblad" href="http://Gemeenteblad"> 2007,222 Gemeenteblad</a>

R19062007GB222