Regeling vervallen per 31-12-2020

Verordening op de heffing en invordering van toeristenbelasting 2020.

Geldend van 01-01-2020 t/m 30-12-2020

Algemeen

Overheidsorganisatie Veere
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Verordening op de heffing en invordering van toeristenbelasting 2020.
Citeertitel Verordening toeristenbelasting 2020
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp financiën en economie
Eigen onderwerp Verordening toeristenbelasting 2020
Externe bijlagen -

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 224 van de Gemeentewet

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen
Let op
Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies. Sluiten

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2020 31-12-2020 Nieuwe regeling

18-12-2019

gmb-2019-314813

19b.07176