Regeling vervallen per 01-01-2021

Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Noordwijk houdende regels omtrent de heffing en invordering van toeristenbelasting (Verordening toeristenbelasting Noordwijk 2020)

Geldend van 24-12-2019 t/m 31-12-2020

Algemeen

Overheidsorganisatie Noordwijk
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Noordwijk houdende regels omtrent de heffing en invordering van toeristenbelasting (Verordening toeristenbelasting Noordwijk 2020)
Citeertitel Verordening toeristenbelasting Noordwijk 2020
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp financiën en economie
Eigen onderwerp
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 224 van de Gemeentewet

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2020. Deze regeling vervangt de Verordening toeristenbelasting Noordwijk 2019 en de Verordening toeristenbelasting Noordwijkerhout 2019.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

24-12-2019 01-01-2021 nieuwe regeling

17-12-2019

gmb-2019-314066

10683