Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Hellendoorn 2020

Geldend van 07-10-2021 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Hellendoorn
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Hellendoorn 2020
Citeertitel Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Hellendoorn 2020
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp openbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Hellendoorn 2020
Externe bijlagen -

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. artikel 149 van de Gemeentewet
  2. artikel 154 van de Gemeentewet
  3. artikel 156 van de Gemeentewet

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen
Let op
Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies. Sluiten

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

07-10-2021 wijziging artt 2:24, 2:27, 2:28, 2:48 en 3:7, toevoeging art. 2:80

21-09-2021

gmb-2021-345676

Nr. 2021-005866
07-04-2021 07-10-2021 wijzing van diverse artikelen

09-03-2021

gmb-2021-102847

2020-024103
02-01-2021 07-04-2021 wijziging art. 2:73a en vervallen artt. 2:73b-2:73e

15-12-2020

gmb-2020-347943

2020-034242
19-12-2020 02-01-2021 wijziging art. 2:73a en toevoeging artt. 2:73b-2:73e

15-12-2020

gmb-2020-337320

2020-034242
22-02-2020 19-12-2020 wijziging art. 2:27 en toevoeging art. 2:28

04-02-2020

gmb-2020-46875

Nr. 2019-030326
24-12-2019 22-02-2020 Nieuwe regeling

18-12-2019

gmb-2019-312905

2019-026031