Aanwijzingsbesluit 'parkeren van grote voertuigen' in de zin van artikel 5:8, tweede lid, van de Algemene plaatselijke verordening gemeente Hardinxveld-Giessendam 2019.

Geldend van 24-12-2019 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Hardinxveld-Giessendam
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Aanwijzingsbesluit 'parkeren van grote voertuigen' in de zin van artikel 5:8, tweede lid, van de Algemene plaatselijke verordening gemeente Hardinxveld-Giessendam 2019.
Citeertitel Aanwijzingsbesluit parkeren van grote voertuigen gemeente Hardinxveld-Giessendam 2019
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp ruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

https://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Hardinxveld-Giessendam/CVDR628439/CVDR628439_1.html

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

24-12-2019 Nieuwe regeling

12-11-2019

gmb-2019-312326

Onbekend.