Regeling vervallen per 18-12-2020

Omgevingsverordening 2020

Geldend van 17-06-2020 t/m 17-12-2020

Algemeen

Overheidsorganisatie Valkenburg aan de Geul
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Omgevingsverordening 2020
Citeertitel Omgevingsverordening Valkenburg aan de Geul, eerste wijziging 2020
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp openbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp -
Externe bijlagen -

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 149 van de Gemeentewet

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen
Let op
Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies. Sluiten

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

17-06-2020 18-12-2020 gewijzigde regeling

08-06-2020

gmb-2020-151928

Onbekend.
01-01-2020 17-06-2020 nieuwe regeling

09-12-2019

gmb-2019-308105

Onbekend.