Besluit van de gemeenteraad van de gemeente Leiden houdende regels omtrent maatschappelijk initiatief (Subsidieregeling maatschappelijke initiatieven Leiden 2020)

Geldend van 19-12-2019 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Leiden
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Besluit van de gemeenteraad van de gemeente Leiden houdende regels omtrent maatschappelijk initiatief (Subsidieregeling maatschappelijke initiatieven Leiden 2020)
Citeertitel Subsidieregeling maatschappelijke initiatieven Leiden 2020
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp financiën en economie, maatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp -
Externe bijlagen -

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

https://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Leiden/10567/10567_2.html

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt de Deelverordening Subsidiering Wijkinitiatieven 2015-2019 en de Deelverordening Subsidieregeling Participatie en Ontmoeting.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen
Let op
Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies. Sluiten

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

19-12-2019 nieuwe regeling

03-12-2019

gmb-2019-306576

19.0136