Uitvoeringsregels Evenementenbeleid 2020

Geldend van 17-12-2019 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie 's-Hertogenbosch
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Uitvoeringsregels Evenementenbeleid 2020
Citeertitel Uitvoeringsregels Evenementenbeleid 2020
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp openbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

17-12-2019 Nieuwe regeling

10-12-2019

gmb-2019-306509

Onbekend.