Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Horst aan de Maas houdende regels over maatschappelijke ondersteuning (Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Horst aan de Maas)

Geldend van 20-12-2019 t/m heden

Gegevens van de regeling

Overheidsorganisatie Horst aan de Maas
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Horst aan de Maas houdende regels over maatschappelijke ondersteuning (Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Horst aan de Maas)
Citeertitel Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Horst aan de Maas
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp bestuur en recht, maatschappelijke zorg en welzijn, algemeen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. artikel 2.1.3 van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015
  2. artikel 2.1.4 van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015
  3. artikel 2.1.5 van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015
  4. artikel 2.1.6 van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015
  5. artikel 2.1.7 van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015
  6. artikel 2.6.6 van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015
  7. artikel 5.4 van het Uitvoeringsbesluit Wmo 2015

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt de Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Horst aan de Maas, vastgesteld op 12 februari 2019

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen
Let op
Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies. Sluiten

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

20-12-2019

10-12-2019

gmb-2019-303423

2019.144