Beleidsregels salderen in Gelderland

Geldend van 18-11-2022 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Gelderland
Organisatietype Provincie
Officiƫle naam regeling Beleidsregels salderen in Gelderland
Citeertitel Beleidsregels salderen in Gelderland
Vastgesteld door gedeputeerde staten
Onderwerp milieu
Eigen onderwerp
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. artikel 4:81, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht
  2. artikel 2.2 van de Wet natuurbescherming
  3. artikel 2.7 van de Wet natuurbescherming

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

18-11-2022 artikel 6, 10, 11, 12, 13, toelichting

08-11-2022

prb-2022-13626

2019-013422
09-02-2022 18-11-2022 artikel 6, 6a, 7, toelichting

01-02-2022

prb-2022-1470

2019-013422
08-07-2021 09-02-2022 artikel 1, 9 10, 11, 12, toelichting

06-07-2021

prb-2021-5539

2019-013422
20-05-2021 08-07-2021 artikel 1, 2, 3, 5, 6, 6a, 7, 12, toelichting

11-05-2021

prb-2021-3847

2019-013422
23-09-2020 20-05-2021 artikel 1, 6, 6a, toelichting

15-09-2020

prb-2020-6653

2019-013422
23-06-2020 23-09-2020 artikel 1, 5, 6, 7, 9 en toelichting

16-06-2020

prb-2020-3862

Onbekend.
13-12-2019 23-06-2020 nieuwe regeling

10-12-2019

prb-2019-8076

2019-013422