Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Oegstgeest houdende regels omtrent de heffing en de invordering van precariobelasting (Verordening precariobelasting 2020)

Geldend van 13-12-2019 t/m 24-12-2020

Algemeen

Overheidsorganisatie Oegstgeest
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Oegstgeest houdende regels omtrent de heffing en de invordering van precariobelasting (Verordening precariobelasting 2020)
Citeertitel Verordening precariobelasting 2020
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp financiën en economie
Eigen onderwerp -
Externe bijlagen -

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 228 van de Gemeentewet

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt de Verordening precariobelasting 2019. De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2020.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen
Let op
Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies. Sluiten

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

25-12-2020 01-01-2020 01-01-2021 bijlage 1

26-11-2020

gmb-2020-348334

Onbekend.
13-12-2019 25-12-2020 nieuwe regeling

28-11-2019

gmb-2019-301630

Z/19/127401/255980