Besluit subsidieplafond 2020 verduurzaming particuliere woningen

Geldend van 01-01-2020 t/m heden

Intitulé

Besluit subsidieplafond 2020 verduurzaming particuliere woningen

Burgemeester en wethouders van Purmerend,

Overwegende dat in 2020 de Bijzondere subsidieverordening verduurzaming particuliere woningen c.a. 2017 opnieuw wordt uitgevoerd,

Gelet op artikel 4.1 van de Bijzondere subsidieverordening verduurzaming particuliere woningen c.a. 2017

b e s l u i t en :

 • 1.

  Het budget voor 2020 voor de verlening van subsidies op grond van de bijzondere subsidieverordening verduurzaming particuliere woningen c.a. 2017 vast te stellen op maximaal € 230.000,--.

 • 2.

  Dit budgetplafond bekend te maken via de gebruikelijke kanalen.

 • 3.

  Het plafond voor afzonderlijke aanvragen op grond van genoemde subsidieregeling vast te stellen op maximaal € 2.500,--.

 • 4.

  De normbedragen voor vergoeding als volgt vast te stellen:

 

Tabel 1 Overzicht duurzame energie maatregelen gemeente Purmerend

 

Nummer

Duurzame energiemaatregel

Criterium

Gemeente Purmerend kent maximaal 15% van de gemaakte kosten toe. Deze 15% mag niet hoger zijn dan het genoemde normbedrag per eenheid voorziening.

 

Installatietechnisch

 

 

1.1

Zonneboiler

 

€ 150,- per m² paneeloppervlak

1.2

LT-verwarming

 

€ 450,- per woning

1.3

(Combi)-warmtepomp

 

€ 230,- per kW

1.4

Douchewater-wtw

 

€ 125,- per stuk

 

Bouwkundig

 

 

2.1

Dakisolatie

Rc ≥ 2,5 m² K/W

€ 9,- per m²

2.2

Vloerisolatie

Rc ≥ 2,5 m² K/W

€ 7,- per m²

2.3

Spouwmuurisolatie

Rc ≥ 1,3 m² K/W

€ 5,- per m²

2.4

Paneelisolatie

Rc ≥ 2,5 m² K/W

€ 10,- per m²

2.5

Isolatie massieve muur

Rc ≥ 2,5 m² K/W

€ 22,- per m²

Nummer

Duurzame energiemaatregel

Criterium

Gemeente Purmerend kent een vast bedrag toe voor de voorziening..

2.6

HR++glas

U-glas ≤ 1,2 W/m² K of spouw 15 mm

€ 25,- per m²

2.6

Triple glas (HR+++)

U-waarde: 0,5 W/m²K

€ 50,-- per m²

2.7

Vervangen dakbedekking door Groen Dak

 

€ 20,-- per m²

Nummer

Duurzame energiemaatregel

Criterium

Gemeente Purmerend kent een maximum bijdrage toe in de kosten van aansluiting van stadsverwarming.

3.1

Verwijderen gasaansluiting vanwege aansluiting op stadsverwarming of vanwege all-electric

 

€ 750,-- per woning.

Nummer

Duurzame energiemaatregel

Criterium

Enkel voor sportverenigingen.

4.1

Vervangen niet-ledverlichtingsarmaturen van lichtmastendoor Ledverlichtingsarmaturen

 

15% van de kosten

  

Aldus vastgesteld in de vergadering van Burgemeester en Wethouders van 3 december 2019.

   

Burgemeester en wethouders van Purmerend,

De secretaris,

G. Blom

De burgemeester,

D.Bijl