Algemene subsidieverordening 2020

Geldend van 01-01-2020 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Weststellingwerf
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Algemene subsidieverordening 2020
Citeertitel Algemene subsidieverordening Weststellingwerf 2020
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp bestuur en recht
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 149 van de Gemeentewet

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2020 nieuwe regeling

02-12-2019

gmb-2019-299405

009861536