Regeling vervalt per 31-01-2025

Stimuleringsregeling Bovenlokale Evenementen 2020-2024

Geldend van 01-03-2024 t/m 30-01-2025 met terugwerkende kracht vanaf 31-01-2024

Algemeen

Overheidsorganisatie Limburg
Organisatietype Provincie
Officiële naam regeling Stimuleringsregeling Bovenlokale Evenementen 2020-2024
Citeertitel Stimuleringsregeling Bovenlokale Evenementen 2020-2023
Vastgesteld door gedeputeerde staten
Onderwerp financiën en economie
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. Provinciewet
  2. https://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Limburg/CVDR600894/CVDR600894_2.html

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervalt met ingang van 31 januari 2025. De aanhef en de citeertitel van deze regeling is gewijzigd.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-03-2024 31-01-2024 31-01-2025 aanhef, artikel 4, 5, 9, 11

20-02-2024

prb-2024-2663

PB 068-2020
30-09-2020 01-03-2024 artt. 1, 3, 4, 5 en Toelichting algemeen

22-09-2020

prb-2020-6843

PB 068-2020
05-12-2019 30-09-2020 Nieuwe regeling

19-11-2019

prb-2019-7866

PB 73-2019