Verordening op de heffing en invordering van leges

Geldend van 28-12-2019 t/m 31-12-2020

Gegevens van de regeling

Overheidsorganisatie Purmerend
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Verordening op de heffing en invordering van leges
Citeertitel Legesverordening Purmerend 2020
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp financiën en economie
Eigen onderwerp financiën
Externe bijlage exb-2019-63173

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 229 van de Gemeentewet

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2020

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen
Let op
Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies. Sluiten

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

28-12-2019 01-01-2021 Tarieventabel Titel 1, B, 1a, 2b en 2d

19-12-2019

gmb-2019-319042

1489559
03-12-2019 28-12-2019 Nieuwe regeling

07-11-2019

gmb-2019-291516

1484870