Besluit van het college van dijkgraaf en heemraden en de dijkgraaf van Waterschap Rijn en IJssel houdende regels omtrent mandaat, volmacht en machtiging (Besluit mandaat, volmacht en machtiging Waterschap Rijn en IJssel 2019)

Geldend van 30-11-2019 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Waterschap Rijn en IJssel
Organisatietype Waterschap
Officiƫle naam regeling Besluit van het college van dijkgraaf en heemraden en de dijkgraaf van Waterschap Rijn en IJssel houdende regels omtrent mandaat, volmacht en machtiging (Besluit mandaat, volmacht en machtiging Waterschap Rijn en IJssel 2019)
Citeertitel Besluit mandaat, volmacht en machtiging Waterschap Rijn en IJssel 2019
Vastgesteld door dijkgraaf
Onderwerp bestuur en recht
Eigen onderwerp -
Externe bijlagen -

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. afdeling 10.1.1 van de Algemene wet bestuursrecht
  2. boek 3 van Boek 3 van het Burgerlijk Wetboek
  3. artikel 95 van de Waterschapswet
  4. https://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Waterschap%20Rijn%20en%20IJssel/CVDR402441/CVDR402441_1.html

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling is tevens vastgesteld door het college van dijkgraaf en heemraden van Waterschap Rijn en IJssel.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen
Let op
Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies. Sluiten

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

30-11-2019 nieuwe regeling

19-11-2019

wsb-2019-12552

Onbekend.