Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Oegstgeest houdende regels omtrent aanwijzen ventverbod

Geldend van 29-11-2019 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Oegstgeest
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Oegstgeest houdende regels omtrent aanwijzen ventverbod
Citeertitel Aanwijzingsbesluit Ventverbod
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp openbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp -
Externe bijlagen -

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

https://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Oegstgeest/CVDR608798/CVDR608798_1.html

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen
Let op
Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies. Sluiten

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

29-11-2019 nieuwe regeling

05-11-2019

gmb-2019-286213

Onbekend.