Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Amsterdam houdende regels omtrent samenstelling, functioneren en werkwijze van de Adviescommissie beschermwaardige houtopstanden Amsterdam (Reglement Adviescommissie beschermwaardige houtopstanden Amsterdam)

Geldend van 27-11-2019 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Amsterdam
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Amsterdam houdende regels omtrent samenstelling, functioneren en werkwijze van de Adviescommissie beschermwaardige houtopstanden Amsterdam (Reglement Adviescommissie beschermwaardige houtopstanden Amsterdam)
Citeertitel Reglement Adviescommissie beschermwaardige houtopstanden Amsterdam
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp bestuur en recht
Eigen onderwerp -
Externe bijlagen -

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

https://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Amsterdam/CVDR323217/CVDR323217_2.html

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen
Let op
Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies. Sluiten

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

27-11-2019 nieuwe regeling

19-11-2019

gmb-2019-285787

Onbekend.