Regeling vervallen per 21-12-2020

Algemene plaatselijke verordening 2019

Geldend van 18-11-2019 t/m 20-12-2020

Algemeen

Overheidsorganisatie Hengelo
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Algemene plaatselijke verordening 2019
Citeertitel APV Algemene Plaatselijke Verordening 2019
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp openbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp APV 2019
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen exb-2019-54532 exb-2021-23622

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 149 van de Gemeentewet

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

18-11-2019 21-12-2020 nieuwe regeling

05-11-2019

gmb-2019-277520

2443331