Beleidsregels voor de Keur van AGV

Geldend van 01-11-2019 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Waterschap Amstel, Gooi en Vecht
Organisatietype Waterschap
Officiƫle naam regeling Beleidsregels voor de Keur van AGV
Citeertitel Beleidsregels Keur AGV 2019
Vastgesteld door dagelijks bestuur
Onderwerp bestuur en recht
Eigen onderwerp waterschapsverordening
Externe bijlagen -

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 1:3 van de Algemene wet bestuursrecht

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen
Let op
Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies. Sluiten

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-11-2019 nieuwe regeling

17-10-2019

wsb-2019-11547

BBV19.0229