Beleidsregel van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Noordwijk houdende regels omtrent leerlingenvervoer en jeugdhulpvervoer (Herziene beleidsregels leerlingenvervoer en jeugdhulpvervoer gemeente Noordwijk 2019)

Geldend van 01-11-2019 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Noordwijk
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Beleidsregel van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Noordwijk houdende regels omtrent leerlingenvervoer en jeugdhulpvervoer (Herziene beleidsregels leerlingenvervoer en jeugdhulpvervoer gemeente Noordwijk 2019)
Citeertitel Herziene beleidsregels leerlingenvervoer en jeugdhulpvervoer gemeente Noordwijk 2019
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp ruimtelijke ordening, verkeer en vervoer, maatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp -
Externe bijlagen -

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt de Beleidsregels leerlingenvoer gemeente Noordwijk 2019.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen
Let op
Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies. Sluiten

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-11-2019 nieuwe regeling

03-09-2019

gmb-2019-241144

Onbekend.